Regionalny zespół "Nadolzianie"

 kontakt z zespołem: [wkrótce]

Nadolzianie

- aktualności
- o zespole
- osiągnięcia
- skład zespołu
- kapela
- Galeria
 


Regionalny Zespół "Nadolzianie"
rys historyczny

       W 1993 roku, z inicjatywy członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczycach, którego przewodniczącą była pani Eugenia Sznapka, piętnaście osób kochających śpiew, stworzyło pierwszy zespół śpiewaczy - upiększający lokalne uroczystości dożynkowe. "Miłośnicy Śpiewu" - taka była pierwotna nazwa zespołu, który dzięki życzliwości i merytorycznemu wsparciu księdza proboszcza Eugeniusza Warzechy, stopniowo rozszerzał i wzbogacał swój repertuar, spotykając się na systematycznych próbach w salce parafialnej na probostwie. Nazwę "Nadolzianie" zespół przyjął w 2002 roku, kiedy to Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach objął patronat nad zespołem, a kierowanie i choreografię powierzono panu Andrzejowi Szczyrbie. Do śpiewu doszedł akompaniament, bowiem w skład grupy wchodzi również kapela, której kierownikiem artystycznym jest pan Jan Gawłowski. Skrzypce, kontrabas, akordeon i obój - instrumenty o różnej barwie, tworzą harmonijną całość z głosami śpiewających. Obecnie grupa "Nadolzianie" liczy 26 osób, a od 2008 roku funkcję kierownika zespołu pełni pan Robert Rybka.
Jak sama nazwa głosi - głównym akcentem w repertuarze "Nadolzian" są pieśni i pieśniczki rodem ze Śląska Cieszyńskiego, choć zespół śpiewa także pieśni kościelne, okolicznościowe i biesiadne. Dziś grupa ta bierze czynny udział w życiu kulturalnym gminy oraz reprezentuje ją uczestnicząc w przeglądach, konkursach i festiwalach folklorystycznych. Grają i śpiewają także w domach pomocy społecznej, spokojnej starości, w kościołach, na dożynkach i festynach. Nie sposób tu nie wspomnieć, iż zespół koncertował także w Karwinie, Boguminie, Czeskim Cieszynie oraz na Słowacji. "Nadolzianie" mają na swoim koncie także występ w programie "Niedziela w Bytkowie" Telewizji Katowice. Działalność grupy została udokumentowana w pracy licencjackiej jednego z mieszkańców naszej gminy, a dzięki przychylności Wójta Gminy Zebrzydowice pana Andrzeja Kondziołki oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach, zespół podsumował swą dotychczasową działalność artystyczną, nagrywając w 2007 roku płytę "Płyniesz Olzo" - przybliżającą słuchaczom wybrane utwory znad Olzy.
Kolejny rok również zaowocował wydaniem - w grudniu 2008 roku - dwóch płyt z udziałem zespołu:
  • "My tu prziszli po kolyndzie" - wspólne nagranie kolędowe z dziecięcym zespołem "Kaczoki"
  • "Cicha noc" - kolędy i pastorałki w wykonaniu "Nadolzian", chórku dziecięcego "Boże Iskierki" i chóru "Allegria" z Pogwizdowa oraz kapeli "Retro".

"Muzyka jest synonimem życia, a także lekarstwem na wszystko" - to myśl przewodnia zespołu, który przyciąga nie tylko śpiewem, ale i otwartymi sercami, bowiem ... "gdzie słyszysz śpiew - tam idź, tam dobre serca mają, źli ludzie - wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają".


 

 

 Design: |   | l